7

 

Màster Oficial Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana Especialitat d'Arqueologia Prehistòrica

2016-201

Adreçat primordialment a Llicenciats/ Llicenciades i graduats/ graduades en Història, Història de l'Art, Humanitats, Antropologia, Biologia, Geologia.

Els objectius fonamentals són desenvolupar els coneixements i competències necessàries per obtenir un coneixement avançat en el camp de l'Arqueologia Prehistòrica que permetin a l'estudiant tant desenvolupar la seva capacitat investigadora com capacitar-lo pel futur exercici de la professió d'arqueòleg/a.