PRESENTACIÓ GENERAL DEL PROGRAMA

Centre docent : Facultat de Filosofía i Lletres

Aquest màster és el resultat de la fusió dels màsters d'Arqueologia Prehistòrica i de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana.

Tipus de màster : UAB

Total de crèdits: 60 ECTS.

En funció de la formació prèvia de l'estudiant, la coordinació del màster podrà demanar que es cursin complements de formació, fins a un màxim de 60 ECTS, d'acord amb el que estableix l'article 17.2 del Reial decret 1393/2007.

Plazas: 25

Preu: Per al curs 2012-2013, el preu dels màsters oficials de la UAB i dels màsters interuniversitaris dels quals és coordinadora és de 45 euros per crèdit per als estudiants de països comunitaris i per als estrangers amb residència.

En el cas dels estudiants estrangers no residents que no siguin nacionals d'estats membres de la Unió Europea, el preu per al curs 2012-2013 és de 113 euros per crèdit .

Idioma: Català i castellà

La nostra experiència amb els estudiants internacionals ens permet oferir la possibilitat d'un ensenyament de mentoring per als estudiants estrangers en idioma anglès, francès o alemany per a l'itinerari de Prehistòria.

Coordinador del master:

Nom Despatx Telèfon e-mail
Miquel Molist B9-111 93 5814310 Miquel.Molist@uab.cat


Sortides professionals

Les principals sortides professionals dels titulats en el màster de Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana seran:
- La recerca, la protecció, la conservació i la difusió del patrimoni històric-arqueològic (arqueologia de camp, gestió del patrimoni arqueològic, museus, fundacions culturals, parcs arqueològics, etc.).
- L'ensenyament d'estudis històric-arqueològics i filològics.
- La col·laboració en tot tipus de mitjans de comunicació i editorials.
- L'assessorament cultural de diversos tipus d'institucions i, de forma més genèrica, el treball en les administracions públiques.
- La gestió de projectes internacionals públics i privats.
- L'activitat com a personal docent i investigador en universitats i centres de recerca públics i privats.

¿A QUI VA DIRIGIT EL NOSTRE PROGRAMA?

El màster s'adreça a persones amb titulació universitària prèvia, preferentment de l'àmbit de la Història, l'Arqueologia i la Filologia Clàssica / Estudis Clàssics, que desitgin formar-se com investigadors altament qualificats en Prehistòria, Història Antiga o Història Medieval. Així, aquests estudis són adequats per a persones amb interès per la investigació històrica i arqueològica i per a persones amb activitats professionals relacionades amb la recuperació, gestió i divulgació del patrimoni històric i del patrimoni arqueològic. Hauran de tenir capacitat per a la innovació, l'organització, la planificació, la comunicació, i el treball interdisciplinari i en equip.

ESTRUCTURA DEL MASTER

Els estudiants poden escollir entre dues especialitzacions:

  • Arqueologia Prehistòrica
  • Antiguitat i Edat Mitjana

El màster es composa de 24 ECTS comuns a ambdues especialitats i la resta (36 ECTS) es configuren amb 4 mòduls (9 ECTS cada mòdul) obligatoris per a cada especialitat.

OBLIGATRORI

OPTATIU

Oferta

 

Oferta

A cursar

24

24

36

36

Obert el procés d'inscripció fins el setembre 2016.

Màster Oficial de Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana /