PLA D'ESTUDIS: Especialitat en Arqueologia Prehistòrica

Titulació Prehistòria, Antiguetat i edat mitjana: Especialitat en Arqueologia Prehistòrica (Recerca)
Tipus de títol: Màster oficial
Centre docent: Facultat de Filosofia i Lletres

Caràcter

Crèdits

Obligatori

24

Optatiu

36

TOTAL

60

   

Denominació del mòdul

Crèdits

Caràcter

 

Metodologia de la Recerca en Prehistòria

15

Obligatori

veure programa
 • Teories, tècniques i tecnologia per a l'anàlisi avançada de dades arqueològiques, J. Antón Barceló
    pdf matèria
 • Arqueologia i Anàlisi del Paisatge, Ermengol Gassiot
    pdf matèria
 • Arqueologia Experimental, Antonio Palomo
     
 • Etnoarqueologia: aportacions a l'estudi de la prehistòria, Jordi Estevez
     
 • Seminari de Recerca I: Presentació de Projectes de Recerca i Laboratoris del departament de Prehistòria duts a terme per tot el professorat del departament amb participació en projectes de recerca
 • Seminari de Recerca II: Conferències sobre temes de recerca en arqueologia prehistòrica a càrrec de professorat convidat procedent d'Universitats i centres de Recerca europeus de reconegut prestigi internacional.
     
Treball de Fi de Màster   Obligatori veure programa
Document que regula l'organització de l'avaluació dels Treballs Final de Màster
    document
       
Arqueologia d'Amèrica
9
Optatiu
veure programa
 • Arqueologia Social a Patagonia. Laura Mameli
    pdf matèria
 • Arqueologia de les societats caçadores-recol·lectores americanes, Jordi Estévez
    pdf matèria
 • Arqueologia de les "Civilitzacions Andines" , Pedro V.Castro-Martínez

 

 

pdf matèria

Arqueologia Prehistòrica de la Mediterrània

9

Optatiu

veure programa
 • Tecnologia i producció d'artefactes al Neolític de la Mediterrània: l'inici de la producció de ceràmica , Xavier Clop
    pdf subjects
 • Temps i espai al Neolític de la Mediterrània , Ana Gómez

 

 

pdf matèria
 • Orígens i desenvolupament de les societats camperoles de la Mediterrània: anàlisi del procés socio-econòmic i la seva evolució històrica, Miquel Molist

    pdf matèria
 • Processos de domesticació animal al Neolític de la Mediterrània , Maria Saña
    pdf matèria

Ciències i Tècniques Aplicades a l'Arqueologia Prehistòrica

9

Optatiu

veure programa
 • Arqueobotànica: la gestió dels recursos vegetals a laprehistòria, Raquel Piqué
    pdf matèria
 • Arqueozoologia: noves aplicacions analítiques, Maria Saña
    pdf matèria
 • Arqueologia i isòtops estables, Carles Tornero 
    pdf matèria

Teories i Mètodes en Arqueologia Prehistòrica

9

Optatiu

veure programa
 • Arqueologia de l'objecte , Vicente Lull: .
    pdf matèria
 • Arqueologia de les pràctiques funeràries, Rafa Micó
    pdf matèria
 • Osteologia humana: identificació i anàlisis aplicats als contexts arqueològics, Cristina Rihuete
    pdf materia
 • Teoria econòmica i arqueologia de les produccions, Roberto Risch.
    pdf matèria
Seminaris i conferàncies amb professorat extern      
veure seminaris
     

Idiomes:
Català i Castellano
L’itinerari en Prehistòria ofereix la possibilitat d’un ensenyament “mentoritzat” per l’alumnat
estranger en llengua anglesa, francesa o alemanya.