PLA D'ESTUDIS: Especialidat en Arqueologia Prehistòrica
Metodologia de la Recerca en Prehistòria (42301)

Professors:

J. Anton Barceló
Ermengol Gassiot

Responsable: Miquel Torres
Comportament: Obligatori
Departament de Prehistòria, Universitat Autònoma de Barcelona Sementre: 1
Crèdits ECTS: 9
Tipus: Formació acadèmica

PROGRAMA:

 • Aquest mòdul pretén introduir als estudiants graduats en mètodes de recerca arqueològica per tal que puguin capacitar-los per què puguin desenvolupar les seves pròpies línies de treball d'investigació. Per aquest motiu, diferents classes, sessions pràctiques i seminaris de treball i discussió es duran a terme en els primers mesos de docència per tal de facilitar la introducció i l'adquisició d'habilitats i competències bàsiques.

  El curs està estructurat en quatre grans blocs temàtics i pràctics. Els dos primers consten d'un ensenyament específic sobre la metodologia de la recerca aplicable a totes les línies temàtiques de l'arqueologia prehistòrica. En particular treballarem, d'una banda, tecnologies avançades de la informació (informàtica aplicada) - adquisició de dades, processament, interpretació automatitzada, sistemes experts, simulació per ordinador de processos - i per altra banda mètodes i enfocaments per l'anàlisi espacial de dades arqueològiques, amb especial referència a la reconstrucció i interpretació de les diferents formes de territorialitat i antropització del paisatge.

  El mòdul inclou també dos seminaris pràctics. En el primer, amb una durada aproximada de 30 hores, tots els professorat del Màster realitza una presentació de les seves respectives línies de recerca i dels laboratoris d'anàlisi dels disposa el departament. L'objectiu és donar a conèixer als i les alumnes del Màster els temes que actualment estan treballant i convide-los/las estudiants a incorporar-se a un equip determinat. En concret es presenta al i les alumnes les recerques més recents sobre arqueologia social, bioarqueologia, arqueologia quantitativa, arqueoecologia, etno-Arqueologia, arqueologia de les societats caçadores-recol·lectores, arqueologia de les societats agràries, arqueologia dels orígens de les societats estatals. Menció especial es realitza dels projectes internacionals en curs, així com del treball de camp arqueològic que el professorat du a terme actualment a la Península Ibèrica i Illes Balears, Amèrica (Argentina, Equador, Perú, Uruguai, Xile), Europa (Escòcia, Noruega, Rússia), Sibèria, Àfrica i Orient. La gamma de temes és prou ampli per tal que els/les estudiants poden escollir la línea de treball, tema d'investigació i possibles enfocaments de pels treballs de màster.

  Finalment, el mòdul inclou 30 hores de seminaris i conferències impartides per especialistes de renom en la matèria procedents dels més prestigiosos centres de recerca europeus i americans. Aquests seminaris i conferències s'anuncien al llarg del curs amb antelació (pestanya veure "seminaris").

MATÈRIA

 • Teories, tècniques i tecnologia per a l'anàlisi avançada de dades arqueològiques, pdf matèria, J. Antón Barceló Álvarez
 • Arqueologia, i Anàlisi del Paisatge, pdf matèria, Ermengol Gassiot Ballbé
 • Seminari de Recerca I: Presentació de Projectes de Recerca i Laboratoris del departament de Prehistòria duts a terme per tot el professorat del departament amb participació en projectes de recerca
 • Seminari de Recerca II: Conferències sobre temes de recerca en arqueologia prehistòrica a càrrec de professorat convidat procedent d'Universitats i centres de Recerca europeus de reconegut prestigi internacional .