TREBALLS MASTER OFICIAL DE ARQUEOLOGIA PREHISTÒRICA

Document que regula l'organització de l'avaluació dels Treballs Final de Màster: pdf

 
Boix Calbet, Joana (2009)
El tractament tèrmic com a procediment tècnic per a la talla: estat de la qüestió (08/05/2009)
 
Celma Martínez, Mireia (2009)
Paleoambient i explotació forestal del Dolmen de la Font dels Coms. Una aportació des de l'anàlisi antracològica (28/01/2009)
 
García Díaz, Virginia (2009)
Cuchillos de sílex para el procesado de pescado en el neolítico final gaditano: el yacimiento de la Esparragosa (Chiclana de la Frontera, Cádiz) (13/05/2009)
 
Gelabert Batllori, Lara (2009)

Interacció entre les comunitats postalaiòtiques mallorquines i els púnics d'Eivissa. Una revisió crítica de les àmfores púnico-ebusitanes

 
Lapì, Bárbara (2009)
Cuantificación en Arqueobotánica (29/09/2009)
 
Lladó Aguillo, Elisabeth (2009)
Paleopatologies: una proposta de sistematització i catalogació del registre arqueològic (09/10/2009)
 
Pedraza Marín, Diego (2009)
Propuesta de análisis de las representaciones ideacionales yámana y relación con la producción y reproducción social (23/09/2009)
 
Sarkis Fernández , Tamer (2009)
Epistemologia de la producción: pensar la producción de medios de vida desde una epostemologia no instrumentalista (06/07/2009)
 
Sintes Olives, Elena (2009)
Estudi de les restes antropològiques del monument funerari de Ses Arenes de Baix, Ciutadella, Menorca (c.1650-1300 cal ANE) (10/09/2009)