TREBALLS MASTER OFICIAL DE ARQUEOLOGIA PREHISTÒRICA

Document que regula l'organització de l'avaluació dels Treballs Final de Màster: pdf

Alcàntara Fors, Roger
Aplicació de la morfologia geomètrica a l'estudi de la domesticació animal: L'exemple de la vall mitjana de l'Èufrates.
Directors: Miquel Molist i Maria Saña
 
Arnaiz Guiu, Ricard
Paisatges del Megalitisme a Catalunya: El cas de les Gavarres i el seu entorn
Directors: Miquel Molist i Patricia Rios
 
Breu Barcons, Adrià
El fenomen cardial al noroest peninsular: Una visió des de la perspectiva de l'estil
Directors. Anna Gómez i Miquel Molist
 
Calvo Peña, Silvia
Tecnologia de la fabricació dels recipients ceràmics en el Neolític Mitjà de Catalunya. Una aplicació matodològica ales restes de les mines prehistòriques de Gavà (el cas de la mina 16)
Directors: Josep Bosch i Miquel Molist
 
de Diego, Miriam
Evidències de tecnologia tèxtil en el poblat del Neolític Antic de La Draga
Directors: Antoni Palomo i Raquel Piqué
 
Fuentes Buxó, Raimón
Artefactes macrolítics del MAC-Girona i del SAM: assaig metodològic
Ditector: Roberto Risch
 
Olives Pons, Juana Maria
El cicle reproductiu biològic com a causa de la desaparició de Homo Neardenthalensis : Un exemple espereimental basat en la simulació i modelització d'agents.
Director. Jordi Estévez
 
Peix, Irene
Aproximació sobre les condicions de vida de les primeres comunitats agrícoles a la vall mitja del Èufrates. El cas d'estudi del jaciment de Tell Halula.
Directors: Anabel Ortiz i Miquel Molist
 
Piera Teixió, Marc
Estudi dels materials ceràmics del jaciment de l'Espina C (Tàrrega, l'Urgell)
Directors: Xavier Clop, Josep Gallart i Miquel Molist