DEPARTAMENT DE PREHISTÒRIA

El màster d' "Arqueologia Prehistòrica” s’imparteix des del Departament de Prehistòria de la UAB. Recordem que aquest departament universitari té un caràcter d'ampli espectre i un enfocament bàsicament des de l'Arqueologia social.

El nivell de recerca del departament es molt alt i es desenvolupa amb un gran dinamisme alhora que es troba interrelacionada amb els continguts formatius del màster. Cronològicament abasta des de la recerca sobre els orígens humans a l'Àfrica fins a l'Etnoarqueologia de Societats caçadores-recolectores modernes, passant pel desenvolupament de les societats agrícoles i l'orígen de l'Estat a la Prehistòria.

Geogràficament els diferents equips del departament treballen des de Terra del Foc fins a Escòcia i amb un punt fort en l'entorn de la Mediterrània. En aquests darrers anys els grups d recerca efectuen excavacions arqueològiques i projectes de recerca internacional a Perú, a l'Argentina, a Tanzània, a Irak o Escòcia. A nivell de la vessant mediterrània de la Península Ibérica, destaquen els projectes a Murcia i Catalunya. En aquesta darrera s’estan desenvolupant projectes de recerca a la zona del Pirineu i Pre-Pirineu, Pla de l’Estany, Catalunya Central i terres de l’Ebre. Aquests projectes i treballs de camp ofereixen temes i àmbits de recerca als estudiants/es de l’especialitat d’Arqueologia prehistòrica, facilitant la seva integració en les dinàmiques de recerca.

El departament de Prehistòria disposa del Servei d'Anàlisis Arqueològiques que desenvolupa recerca aplicada i encàrrecs professionals dins el camp de l’arqueologia, tan en l’àmbit de la recerca com de la seva difusió i socialització. D’altre part el departament te un nombre important d’altres laboratoris més especialitzats i constituïts a partir dels grups de recerca consolidats.

El Departament té vincles per la recerca i pel programa de doctorat amb el Departament d'Arqueologia i Antropologia de la institució Milà i Fontanals del CSIC, amb el Museu Nacional d'Arqueologia de Catalunya i amb el d'Història de Barcelona i amb l'àrea de Prehistòria de la Universitat de Cantabria.


cliqueu per anar a la WEB del Departament de Prehistòria