La creació de models tridimensionals és actualment una de les formes més atractives d'analitzar la materialitat arqueològica en la prehistòria. Amb l'ajuda d'un escàner òptic acoblat a un potent braç articulat és possible captar còmodament l'objecte d'anàlisi en totes les seves dimensions. Es tracta d'una tècnica verdaderament innovadora i transversal per a la investigació prehistòrica degut a que pot ser aplicada en pràcticament tots els àmbits d'anàlisi d'objectes (artefactes, restes òssies etc.). Els camps d'interès en els que intervé la modelització fan referència tant a la reproducció tridimensional de la realitat, com a aspectes funcionals, passant per la conservació de restes arqueològiques i la seva divulgació. Gràcies a l'alta resolució d'aquest sistema, es fa possible captar detalls en el microrrelleu dels objectes que són imperceptibles per l'ull humà.

Serveis que s'ofereixen

 1. Reproducció exacta de material arqueològic (precisió de 0,01 mm).
 2. Càlculs dimensionals, sense contacte físic amb l'objecte.
 3. Anàlisi d'impacte i diagnòstic de cara a processos de conservació arqueològica.
 4. Anàlisi funcional d'artefactes mitjançant la identificació d'empremtes de desgast.
 5. Rugosimetria òptica per a la caracterització de macro- microtopografies.
 6. Documentació, anàlisi i avaluació d'impactes per col·lisió en metalls i ossos.
 7. Recreació de l'objecte a partir de la realitat virtual, mitjançant models CAD d' objectes reals, cosa que resulta una alternativa considerablement atractiva per la divulgació d'artefactes prehistòrics emblemàtics.
 8. Transportabilitat de l'escàner a museus o altres laboratoris.

Responsables

 • Antonio López Meca
 • Roberto Risch

Infraestructura

 • Escàner 3D Faro Laser Scann (precisió de captació d'imatge ±0,1 mm).
 • Software per al processament de dades i tractament d'imatges (GEOMAGIC 12).

Experiència i Projectes duts a terme

 • Estudi tecnotipològic dels artefactes ceràmics i metàl·lics de la Col·lecció Siret del British Museum de Londres.
 • Estudi tecnotipològic dels artefactes ceràmics i metàl·lics de la Col·lecció Siret del Museu Arqueològic de Brussel·les.
 • Estudi tecnotipològic dels artefactes ceràmics i metàl·lics de la Col·lecció Siret del Museu Arqueològic Nacional de Madrid.
 • Estudi tecnotipològic dels artefactes ceràmics i metàl·lics de la Col·lecció Siret del Museu Arqueològic de Cartagena.
 • Reproducció de material antropològic i metàl·lic del jaciment argàric de La Bastida (Totana) per a la seva divulgació.