L'observació dels estigmes de desgast resulta fonamental per identificar les activitats de producció on van intervenir els artefactes. Per aquest fet, s'observen les superfícies d'artefactes arqueològics, etnogràfics i experimentals sota la lupa binocular (60-80x) i el microscopi (fins a 500x). En casos concrets pot ser necessari realitzar rèpliques de les superfícies de treball per a l'observació de les traces. Les activitats analítiques on s'adequa aquesta tècnica són:

  1. Descripció traceològica macro- i microscòpica i interpretació de les traces de producció (elaboració i ús).
  2. Rastreig de les superfícies actives i passives dels artefactes amb la finalitat d'identificar la presència de possibles restos de matèries adherides.
  3. Disseny de programes d'experimentació adequats a problemàtiques específiques.