En aquest tipus d'anàlisi es realitza una valoració tecno-tipològica global dels aspectes mètrics i morfològics dels artefactes de cara a la seva caracterització tipològica de conjunts arqueològics. Amb aquesta finalitat s'ofereix:

  1. Realització de l'inventari de conjunts artefactuals.
  2. Processament de dades mitjançant diversos programes estadístics per a PC i Mac (SPSS, Statview etc.).
  3. Establiment de sistemes tipològics específics