Els residus que es troben en forma d'adherències en les superfícies dels artefactes representen un tipus específic d'indicadors de la transformació d'aquests per l'elaboració o ús. Les tècniques d'anàlisi aplicades varien d'acord amb la seva naturalesa orgànica o inorgànica.