La combinació de la cromatografia de gasos amb l'espectrometria de masses optimitza la separació, detecció i caracterització dels components d'una mescla orgànica. Concretament, la espectrometria de masses és una tècnica d'anàlisi multi-elemental que permet identificar la composició de diferents elements químics mitjançant la determinació de la seva massa molecular. La major part dels residus associats a contextos ceràmics pertanyen al grup dels lípids, molècules orgàniques presents en el teixit d'animals i plantes, que engloben una àmplia gamma de compostos orgànics diferents, on es troben el colesterol, els esterols, els àcids grassos i les ceres. Els aspectes més interessants d'aquesta tècnica són:

  1. Reconeixement d'una gran diversitat de substàncies processades com productes làctics, mel, greixos animals o olis vegetals.
  2. Esdevé especialment interessant per la identificació dels continguts de recipients ceràmics i, per tant, per la seva valoració funcional.
  3. Permet realitzar inferències sobre els aspectes dietètics de les comunitats passades.

  Mostreig:

Aquesta tècnica és destructiva. Per realitzar aquesta anàlisi es necessita un fragment ceràmic d'aproximadament 3x5 cm. Durant l'extracció de les restes orgàniques, les mostres ceràmiques s'hauran de manipular el menys possible y s'evitaran els recipients de plàstic y el contacte directe amb les mans. Utilitzar sempre guants de nitril per manipular la peça y guardar-la embolicada en paper d'alumini y a ser possible en una caixa de porexpam.

L'anàlisi es realitza en col.laboració amb el laboratori del Servei Forènsic Ambietal.

Descripción: C:\Users\Eleniyi\Desktop\DSCN9158.jpg

Descripción: C:\Users\Eleniyi\Desktop\DSCN9162.jpg