L'anàlisi es realitza en colaboració amb el laboratori del Servei Forènsic Ambietal