Aquesta tècnica es du a terme mitjançant el microscopi EVO MA10 amb EDX que és utilitzat pel Servei d'Anàlisis Arqueològiques per a identificar elements químics de naturalesa inorgànica. Per a tal anàlisi és necessari preparar la superfície de la mostra mitjançant el metal·litzat, que optimitza la qualitat dels resultats. La superfície a analitzar és rastrejada per un feix d'electrons accelerats, del qual se'n mesura la quantitat d'electrons que són reflexats per la mostra. Els aspectes d'interès que ofereix aquesta tècnica són:

  1. Determinació de la composició elemental dels materials, en aquest cas, adherits. Aquest fet permet interpretar la naturalesa dels materials que estigueren en contacte amb els artefactes.
  2. Disposa d'un analitzador amb l'avantatge de poder visualitzar i seleccionar zones específiques dins del material per a la seva determinació.
  3. Tècnica no destructiva fins a una mida determinada de la mostra.