Tècnica multielemental que serveix per a determinar la composició química de matèries sòlides com ceràmica o metall. En aquest cas, la mostra és sotmesa a una radiació tèrmica de neutrons generats en un reactor a partir del qual el material emet raigs gamma característics. Aquesta analítica permet detectar qualitativament i quantitativa més de 20 elements en molt baixes quantitats. Les característiques principals d'aquesta tècnica són:

  1. Anàlisi de elements majoritaris, traça i microtraça.
  2. Amplia varietat d'aplicacions.
  3. Tècnica nuclear.
  4. Tècnica no destructiva.