Mitjançant la PIXE es poden obtenir resultats elementals quantitatius de la major part dels elements de la taula periòdica, tot i tenir una massa molt petita, sense la necessitat d'utilitzar referències estàndard per a calcular les concentracions absolutes. Consisteix en bombardejar la mostra amb protons de tal manera que, posteriorment, cada element de la mostra emet un raig-X característic. El major interès d'aquesta prova roman en la possibilitat d'efectuar anàlisis en àrees de l'objecte molt precises, sense la necessitat d'extreure'n mostres així com és vàlida per a objectes de qualsevol mida. La seva capacitat de penetració és inferior a 50 µm fet que impedeix superar la capa de corrosió o pàtina de nombroses peces de bronze o coure que confeccionen el nostre registre potencial. Una alternativa a aquesta limitació és analitzar mostres de l'interior de l'objecte. Les característiques principals d'aquesta tècnica són:

  1. Determinació de la composició elemental general de la majoria d'elements de la taula periòdica.
  2. Determinació d'elements traça.
  3. Tècnica no destructiva.