Els recipients ceràmics constitueixen un conjunt d'artefactes arqueològics que intervé habitualment en activitats de producció domèstiques, com són l'emmagatzematge, la preparació i el consum d'aliments, però també en l'esfera ritual i funerària. És per això que un dels principals aspectes que destaquen en l'estudi d'aquesta materialitat és la seva funcionalitat en els diversos contextos arqueològics. Amb aquesta finalitat s'estan aplicant en els darrers anys, a més dels anàlisis de traces d'ús, anàlisis de residus orgànics i inorgànics, que ajuden a identificar les substàncies que varen ser manipulades en el seu interior. Unes altres característiques que tenen en compte els nostres estudis fan referència al llarg procés de transformació al que són sotmeses les argiles i els desgreixants, passant per l'obtenció de la matèria primera, el moldejat, la cocció i l'acabat de les superfícies ceràmiques.