A través de la rugosimetria tàctil o òptica es pot caracteritzar el grau de rugositat de qualsevol superfície sòlida. En el cas de la rugosimetria tàctil s'utilitza un rellotge comparador acoblat a una base desplaçable en dos eixos. La rugosimetria òptica es realitza amb el Faro Laser Scann . Els camps d'aplicació d'aquesta tècnica estan relacionats amb

Serveis que s'ofereixen

  1. Definició rugosimètrica d'artefactes i minerals.
  2. Detecció de residus i traces de desgast.
  3. Valoració de la rugositat del material que, juntament amb d'altres propietats mecàniques derivades de les anàlisis mecàniques, permet definir la capacitat abrasiva dels materials.