La introducció de la metal·lúrgia s'ha considerat sovint revolucionària en la producció d'artefactes, degut a l'alt grau de complexitat que presenta com a procés de producció i per les implicacions que va tenir a nivell econòmic i social.  Degut a l'important paper que aquests objectes van desenvolupar en l'establiment i consolidació de les jerarquies socials resulta d'especial interès definir l'accés a les eines, les armes i els ornaments metàl·lics tant en contextos d'hàbitat com en els aixovars de les tombes. La distribució i el control dels minerals metàl·lics com a matèria primera, la distribució de les evidències de transformació del mineral, la fusió, la forja i l'acabat/manteniment d'objectes metàl·lics així com els anàlisis tipològics són algunes de les problemàtiques que podem abordar a través del seu estudi.