S'utilitza habitualment per a l'anàlisi composicional, sota el microscopi metal·logràfic, d'artefactes lítics i ceràmics pel que és necessari escapçar una porció del material a analitzar. La informació que s'obté al final d'aquesta analítica es resumeix en:

  1. Determinació de la composició mineral dels materials.
  2. Descripció de les propietats físiques dels materials.
  3. Definició de la procedència de les matèries primeres.