TOPOGRAFIA

Una part fonamental de les excavacions arqueològiques és el treball topogràfic i cartogràfic que documenti la totalitat del procés d'excavació amb els seus paràmetres especials. Recentment, l'avenç tecnològic ha posat a l'abast de l'arqueologia un tipus específic de sistema de posicionament global (GPS) d'última generació capaç d'autoposicionar-se en menys de 20 segons. Gràcies al GPS topogràfic que consta d'una base o receptor de satèl·lits i una antena mòbil, que recull les dades en una PDA, actualment és possible generar i gestionar dades de camp en temps real, agilitzant considerablement les tasques posteriors de processament de dades topogràfiques.

Serveis que s'ofereixen

 1. Aixecament topogràfic del terreny.
 2. Cartografia del terreny.
 3. Posició absoluta en temps real (precisió de ±1cm) d'objectes arqueològics, estructures, nivells etc.
 4. Càlcul avançat de superfícies, volums i longituds.
 5. Ajuda a la fotogrametria amb posicionament.
 6. Disseny assistit.

Responsables

Infraestructura

GPS topogràfic JAVAD, model TRIUMPH-1.

GPS portàtil.

Estacions totals Trimble 5503DR i 3305DR.

Trípodes GST120 i bastons reflectors.

Experiència i Projectes duts a terme

 • Aixecament i estudi topogràfic del cerro de La Bastida (Totana) i immediacions.
 • Aixecament i estudi topogràfic del jaciment de La Tira del Lienzo (Totana).
 • Assistència topogràfica en els processos d'excavació de La Bastida (Totana), La Tira del Lienzo (Totana) i Son Fornés (Montuïri).
 • Realització mitjançant fotogrametria de maquetes d'habitacions excavades a La Bastida i La Tira del Lienzo (Totana).
 • Assistència topogràfica en l'excavació de urgència de diferents jaciments argàrics de la Regió de Múrcia.